Grindadráp - hanba Európy

Úvod  /  Filmy  /  Grindadráp - hanba Európy

Pozicana Planeta

Hlavná téma: Rešpektovanie spoločných hodnôt

Európa bola odjakživa bojiskom. Bojovalo sa o moc, trhy a ekonomický vplyv. Až prišla idea zjednotenia, ktorá priniesla víziu jednotného európskeho domu, ktorého základmi budú spoločné hodnoty. Vybudovať obrovský ekonomický kolos si v prvom rade vyžaduje stanoviť a dodržiavať pravidlá a tak sa základnou hodnotou EÚ stala idea trvalo udržateľného rozvoja.

V jej duchu EÚ zakázala vo svojich vodách loviť všetky druhy veľrýb. Lenže nie všetky štáty tento zákaz rešpektujú. Na Faerských ostrovoch drastickým a nehumánnym spôsobom ročne zabijú stovky malých veľrýb. Odvolávajú sa na tradície. Lenže realizovať tradície modernými prostriedkami ohrozuje život na našej planéte.

Ako to dopadlo s nedodržiavaním finančných pravidiel nám ukázala ekonomická kríza. Teraz však ide o oveľa viac. Ide o podstatu života.

Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond


Cesty Za TichomModra ZonaPotapanie.bizBaburka
© dive 2000 production s.r.o. - všetky práva vyhradené, realizácia era web solutions