Požičaná planéta pre školy

Úvod  /  Požičaná planéta pre školy

Pilotný projekt: "Požičaná planéta" pre školy

Nič nie je dôležitejšie, ako zabrániť vojnám a zastaviť devastovanie našej planéty.

Jedinou cestou k naplneniu týchto cieľov je vychovať novú generáciu ľudí. Rozumnejších od nás, mentálne vyspelejších, ktorí si budú uvedomovať, že jedinou šancou pre budúcnosť planéty Zem je, ak ľudia dokážu ovládnuť svoju chamtivosť.

Je ambíciou projektu „Požičaná planéta“ k takejto výchove prispieť.

Sme v štádiu realizácie. Máme hotových osem filmov a rozpracované dve publikácie: „Požičaná planéta I. a II.“. Pre zmysluplné dokončenie prvých dvoch multimediálnych diel, vrátane pracovných listov pre výchovno-vzdelávací proces na všetkých jeho stupňoch, však potrebujeme spätnú väzbu. Práve preto realizujeme "pilotné projekty".

Máme záujem o spoluprácu so základnými i strednými školami, aby sme získali dostatok poznatkov, ako žiaci a študenti vnímajú jednotlivé filmy, ako prijímajú jednotlivé aspekty trvalej udržateľnosti a ako dokážu hľadať analogické javy vo svojom okolí.

Do pilotných projektov sa zapojili:

ZŠ Kniežaťa Pribinu, Nitra

ZŠ Levická 903, Vráble

ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce

ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra

 

 

Cesty Za TichomModra ZonaPotapanie.bizBaburka
© dive 2000 production s.r.o. - všetky práva vyhradené, realizácia era web solutions